Tuesday, December 30, 2008

BismILLAHirrahmanirrahim....Ya Allah....


Ya Allah, berilah kami petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk.
Sejahterakanlah kami sebagaimana orang yang telah Engkau sejahterakan. Uruslah kami
sebagaimana orang yang telah Engkau urus. Berilah kami berkah pada apa saja yang
telah Engkau berikan. Jagalah kami dan lenyapkan dari kami berkat rahmat-Mu
kejelekan dari apa yang telah Engkau putuskan.
(Sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang memutuskan dan tidak diputuskan atas-Mu.
Sesungguhnya tidak akan menjadi hina orang yang telah Engkau urusi. Dan tidak akan
menjadi mulia orang yang telah Engkau musuhi. Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami
dan Maha Tinggi Engkau. Bagi-Mu segala puji atas apa saja yang telah Engkau
putuskan. Aku meminta ampun kepada-Mu dan aku bertaubat kepada-Mu).
Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang yang
membuat kerusakan, yaitu mereka yang menghalang-halangi jalan-Mu, mendustakan
para utusan-Mu, dan memerangi para kekasih-Mu. Ya Allah, keraskanlah injakan-Mu
atas mereka dan jadikanlah siksa dan 'adzab-Mu pada mereka. Ya Allah, jadikanlah
berselisih ucapan-ucapan di antara mereka. Ya Allah, cerai beraikan persatuan mereka.
Ya Allah, koyak-koyaklah jama'ah mereka. Ya Allah, goncangkanlah kaki-kaki mereka;
turunkanlah pada mereka siksa-Mu yang tidak Engkau kembalikan dari kaum yang
durhaka. Ya Allah, tolonglah ummat dari pemimpin kami Nabi Muhammad.
Ya Allah, berilah rahmat ummat dari pemimpin kami Nabi Muhammad. Ya Allah,
berilah jalan keluar kesulitan ummat dari pemimpin kami Nabi Muhammad. Ya Allah,
selamatkanlah kami dan orang-orang muslim. Sejahterakanlah kami dan orang-orang
muslim. Peliharalah kami dan mereka dari kejelekan musibah-musibah dunia dan agama.
Ya Allah, kumpulkanlah antara hati-hati kami dan damaikanlah perselisihan di antara
kami. Ya Allah, tolaklah dari kami harga yang mahal, bencana, wabah penyakit,
perbuatan keji, paceklik, kelaparan, fitnah-fitnah, krisis, kemungkaran, pedang-pedang
yang bertentangan, kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian, apa yang nampak dari padanya
dan apa yang tidak nampak, dari negeri kami pada khususnya dan negeri-negeri
orang-orang muslim pada umumnya. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Kuasa
atas setiap sesuatu.
Mudah-mudahan Allah menambahkan rahmat ta'dhim pada pemimpin kami Nabi
Muhammad, nabi yang buta huruf, pada keluarga dan sahabat beliau dan semoga Allah
menambahkan kemanjaan. Dan segala puji milik Allah, Tuhan seru sekalian alam.

diakhir zaman ini..."ummati,ummati,ummati"...


haruskah tenang dengan setiap fitnah yang melanda diakhir zaman ini....
pelbagai fitnah dan kutukan secara terbuka....
apakah harus kita terus berdiam....
berapa besar dosa kita dengan memalingkan muka....
tanpa usaha untuk menegakkan agama....
walaupun tidak menentang secara zahir....
apakah tidak dengan senjata orang mu'min....
aku menyeru berdoalah untuk agama serta saudara islam....
insyaallah....
hayakallah bil islam,hayakallah bil iman....